Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Veselou divadelní společnost zaujal Jan Skácel

         Mezi desítkami brněnských amatérských divadelních souborů bojuje o místo na slunci Veselá divadelní společnost. Podobně jako některé jiné kolektivy dosud nemá své stálé sídlo (jedenkrát týdně zkouší v podkroví paláce Padowetz a nyní vystupuje ve skromných podmínkách např. ve Vaňkovce v Café Práh), nicméně pod logem dvou klaunských hlaviček najdeme cíle a plány dosti ambiciózní a sympatické.

          Soubor se zrodil r. 2011 a tvoří jej konkurzem vybíraní zájemci hlavně z řad středoškoláků a vysokoškoláků, kteří se pod vedením zkušených lektorů z okruhu profesionálních herců a divadelních pedagogů zdokonalují v široce pojímané jevištní tvorbě, tedy v herectví, uměleckém přednesu, zpěvu, pohybu a tanci, ale také ve znalostech teorie a dějin naší i světové Thálie a sledování jejích současných tendencí. Členové tak získávají předpoklady pro uplatnění v jiných ansámblech, případně pro studium na uměleckých školách. Zakladatelé “Společnosti“, absolventka JAMU a rozhlasová režisérka MgA. Miluše Kudličková a její syn Tomáš, v tomto směřování navazují na své obdobně zaměřené dlouholeté působení v brněnském Divadelním studiu Dialog, které vedli v letech 1998 – 2008. Z jejich dosud uvedeného repertoáru třeba připomenout kupř. „groteskní variaci na téma lidského hyenismu“ – Lásku k bližnímu od ruského předrevolučního dramatika Leonida Andrejeva (úpravu Radana Koryčanského nastudovala Miluše Kudličková) či hru tamního bývalého člena Václava Paclíka Peníze nebo láska aneb Vojtovy lapálie.

          V jedné ze svých posledních premiér zaměřila se Veselá divadelní společnost na poezii brněnského básníka Jana Skácela. Z pětice jeho knih pro děti zvolila režisérka Kudličková výběr ze sbírky Uspávanky (1983), vydané v době, kdy už se roky proskribovaný autor rozličnými edicemi opět vracel do čtenářského povědomí. Jednoduchou výpravu Šárky Lacinové (mobiliář se víceméně omezil na povlečenou postel, zadní prospekt využil siluetu Petrova) oživily kostýmní prvky – pastelová trička dívek a barevné klobouky, funkčně využité např. v Uspávance s loupežníkem a nebojácným chlapcem. Po úvodním připomenutí poválečných historických mezníků a čtvrtstoletí od básníkova odchodu přichází ústřední motiv i základní mizanscéna nastudování: večerní konejšení malé dívenky (přirozeně se chovající dvanáctiletá Kateřina Malá) na lůžku sérií vyprávěných, případně s proměnlivou invencí rozehrávaných příběhů. Atmosférotvorná “mozartovská“ hudba Miloše Štědroně i pohybová spolupráce Šárky Finsterlové a Marka Šudomy provázely pak např. Uspávanku se starými domy, poeticky roztančenou Uspávanku s panem Mozartem, hravou Uspávanku s hloupými kocoury a paní myší, říkankovou Uspávanku s počítáním ovcí, rozsáhlejší japonské podobenství Uspávanka s Hokusajem nebo rýmům holdující Uspávanku s básníkem – až po závěrečnou Uspávanku se studánkou. V téměř hodinovém vystoupení v těsné blízkosti publika projevilo sedm mladých účinkujících při zdolávání začátečnických obtíží (soubor proklamativně zdůrazňující péči o kvalitu mluveného slova měl by právě v interpretaci křehké předlohy více dbát na kulturu jevištní řeči) při společné snaze rozličnou míru talentu.

          Veselá divadelní společnost, která si za Uspávanky přivezla ocenění z loňské krajské amatérské soutěžní přehlídky Hobblík v Hodoníně, uvedla ve spolupráci s hostujícími profesionálními umělci Janou Fajtovou a Jiřím Postráneckým k Shakespearovu výročí také titul Venuše a Adonis. Nyní má vedle hudební pohádky pro děti nebo konverzační komedie v plánu náročnou původní hru Jak stvořit ženu, využívající shawovských motivů veselohry Pygmalion a muzikálu My Fair Lady, která by herecké, pěvecké i taneční dispozice ctižádostivého souboru jistě dostatečně prověřila. 

Vít Závodský

Copyright 2017 Veselá divadelní společnost, o. p. s.
By Joomla 1.7 Templates