Ale co je pravda… - 18. října 2017 v ArtBaru Druhý Pád

Po prázdninové odmlce se naše divadlo znovu vrací do zaběhnutých kolejí. Po několika úvodních zkouškách a vystoupení na Divadelním kontejneru v Brně chystáme další představení letošní sezóny. Sehrajeme ho v ArtBaru Druhý Pád ve středu 18. října 2017 od 19:30 a srdečně zvaní jste úplně všichni. Půjde o další reprízu představení „Ale co je pravda…“, připraveném na motivy Knihy Apokryfů velkého českého spisovatele, Karla Čapka.

Karel Čapek a jeho pohled na svět

Karel Čapek patří bezesporu mezi naše největší spisovatele a novináře. Především pro svůj pohled, kterým se díval na svět a na společnost kolem sebe. Viděl nebezpečí a nešvary, nad nimiž ostatní jen mávli rukou. Jako jeden z prvních si všímal a nebál se upozorňovat na nebezpečí fašismu (což je patrné kupříkladu v jeho hře Bílá nemoc) a po celý svůj život byl horlivým zastáncem demokracie. Ovšem kromě toho dokázal v lidech kolem sebe hledat skryté pocity. Dokázal se zamyslet nad motivací jejich činů a vidět v nich to, co neviděli ostatní. Jinými slovy – uměl perfektně prokreslit postavy, a pokud pracoval s personami, které měly jiného autora, dokázal se do nich vžít a vcítit a domyslet některé souvislosti jejich chování.

Kniha Apokryfů v divadelní podobě

Jelikož myšlenky Karla Čapka jsou z těch, které rozhodně nesmí zapadnout, rozhodli jsme se oživit jedno z jeho méně známých děl. Jde o Knihu Apokryfů, kterou uvádíme v úpravě Karla Hoffmana pod názvem Ale co je pravda… ve formě literárního kabaretu s písničkami Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra (v nichž vyniká náš profesionální host, Mgr. et MgA. Monika Havlíčková). Společně s námi se můžete podívat, jak to ve skutečnosti mohlo být s některými postavami z her Williama Shakespeara, ale třeba se i zamyslet nad osudy a motivací některých biblických postav. A většině z nás určitě v dnešní pohnuté době neuškodí zamyslet se nad tím, co je to vlastně pravda, jak ji najít a jak se k ní stavět

Ale co je pravda...

Ale co je pravda… v podání Veselé divadelní společnosti, o. p. s.

Další, již zmíněnou reprízu představení, chystáme na středu 18. října 2017 od 19:30 v ArtBaru Druhý Pád na ulici Štefánikova v Brně (spojení trolejbusem, autobusem či tramvají na zastávku Pionýrská, vchod z ulice Kotlářská). V představení, které mělo premiéru před dvěma lety, 3. října 2015, vystoupí v režii paní Miluše Kudličkové členové studentské scény Lucie Malingerová a Tomáš Kudlička, společně se dvěma profesionálními hosty, Mgr. et MgA. Monikou Havlíčkovou a Mgr. Jiřím Postráneckým. Vstupné je 100 korun pro dospělé a 50 korun pro děti a studující. Srdečně zváni jsou všichni, představení je určeno jak dospělým, tak i dětem od druhého stupně ZŠ – přináší nejen zábavu, ale i spoustu námětů k vlastnímu zamyšlení.

Nebojte se přijít, těšíme se na vás!

Ale co je pravda...

Copyright 2017 Veselá divadelní společnost, o. p. s.
By Joomla 1.7 Templates